Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pamětihodnosti města a okolí

 

 • Renesanční zámek vybudovaný kolem poloviny 16. století na místě původního přemyslovského hradu. Významným motivem zámku je arkádová pavlač na toskánských sloupech v patře. V první polovině 19. století byla provedena romantická přestavba do podoby umělé zříceniny. V okolí je zámecký park volně navazující na lesní komplex zvaný Kančí obora.

  3.jpg

 • Kančí obora - starý lužní les se zbytky starých ramen Dyje, zachovanými lučními enklávami a malým jezírkem Bruksa, bývalá lovecká obora

 • farní kostel sv. Václava na náměstí T. G. Masaryka z poloviny 18. století byl při náletu v listopadu 1944 zničen, na jeho místě byla v roce 1995 dokončena moderní stavba podle návrhu Ludvíka Kolka

  4.jpg

   

 • Synagoga- halová volně stojící stavba z roku 1868, o dvacet let později upravena patrně Maxem Fleischerem (1841-1905) v novorománském stylu s maurskými prvky v interiéru; postavena na místě starší stavby ze 17. století.

  1.jpg

   

 • Kaple sv. Cyrila a Metoděje v parku před nádražím, novogotická stavba z let 1853 - 1856; před postavením nového kostela sv. Václava sloužila jako provizorium místní katolické farnosti

  kaple.jpg

   

 • Kaple Vzkříšení Páně z roku 1875 v prostoru bývalého hřbitova na Sovadinově ulici, zrušeného roku 1888

  bv.jpg

   

 • budova Obchodní akademie z roku 1926, navrhnuta architektem Ing. Jaroslavem Rösslerem ve funkcionalistickém slohu

 oa.jpg

 

Pozdně romantická tvorba lichtenštejské stavební kanceláře, typickým rysem režné cihlové zdivo a glazovaná keramika z poštorenské knížecí cihelny (později Poštorenské keramické závody, založeno 1867):
 • soubor staveb v centru Poštorné - knihovna, zdravotní středisko, fara (se secesními motivy), škola a zejména
 • farní kostel Navštívení Panny Marie - dominantní stavba centrálního půdorysu s prstencem bočních kaplí a polygonálním kněžištěm, kopulovitá klenba vrcholí lucernou s ochozem, dílo Karla Weinbrennera z let 1895-1898
 • budova železniční stanice Poštorná
 • obřadní síň židovského hřbitova s domkem hrobníka z roku 1892; hřbitov je ovšem staršího původu, nejstarší dochované náhrobky z 18. století, dominantní novorenesančí hrobka Kuffnerů z roku 1899; plundrování hřbitova (zejména v 80. Letech 20. století) přečkala přibližně pětina původních náhrobků
 • malá kaple sv. Rocha (před gymnáziem) z roku 1892 na čtvercovém půdorysu, postavena na paměť epidemie cholery

 

 

Další zajímavosti:
 • významné staroslovanské hradiště Pohansko cca 2 km jižně od města
 • splav na Dyji s rybochodem a podzemní hydroelektrárnou
 • rekonstruované budovy cukrovaru z konce 19. století, dnes z velké části využívané firmou Racio
 • ocelový most u cukrovaru, původně pro železniční vlečku cukrovaru, dnes pro pěší a cyklisty - jediný dochovaný most v Břeclavi, který přežil 2. světovou válku. Vyroben ve Vítkovicích.
 • vodárenská věž na Sovadinově ulici
 • budova tzv. "Žluté školy" u křižovatky ul. Sovadinovy a J. Palacha
 • kasárna ve Staré Břeclavi - nová kasárna postavená za 1. republiky na místě původního barákového tábora mezi Břeclaví a St. Břeclaví. Kasárna byla pojmenována po prezidentu T.G. Masarykovi. Za 2. světové války byla kasárna pojmenována Graf Moltke Kaserne a bylo jim přistavěno nejvrchnější patro. Dnes slouží kasárna jako bytový dům.
 • 85 m vysoká žlutá věž strojírenského podniku OTIS sloužící pro testování výtahů, dominanta panoramatu města
 • komín závodu Fosfa viditelný prakticky z kteréhokoliv místa ve městě a okolí.
 • V bezprostředním okolí města se rozkládá Lednicko-valtický areál s množstvím drobných památek, zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO..
Střed Břeclavi je rozložen na několika ostrovech vymezených Dyjí, Poštorenskou Dyjí a Mlýnským náhonem. Na území města se nachází také několik jezírek, která jsou napájena jen spodní, dešťovou, případně povodňovou vodou, a několik umělých vodních ploch, z nichž největší je rybník Včelínek.